דף הבית >> שירה >> כבר לא מתגעגעתכבר לא מתגעגעת

היא ישבה בּבית הכּנסת
שלושה ימים
מחכָּה
קטיפה אדומה קמוּטָה
עליה מוּנחת
ואין בּה
אין בָה נחת


שְלושָה יָמִים
הִיא יושְבָה
ללא תְפִילָה
רק דְבָרִים תְפֵלִים
מהלכִים בּה
הלוך ושוב
הלוך ושוב
והִיא אינָה מבִינָה דבר


פּעם הוא אהב אותָה
האלוהִים
וזה כּנִראה נִגְמָר
לא הִרְגִישָה
כּשיצא מִמנָה
לא אמר מִילָה
עכְשיו הִיא בּבית שפעם
גר בּו
והוא אינו
שְלושָה ימִים הִיא כּאן
והוּא בכל מקום
ובשוּם מָקום
לא מאמִינָה בפּתָקִים
והטלפון מנוּתק מִזְמן
אוּלי יבוא
ואוּלי לא
בּעצֶם
כְּבר לא מִתגעגעת