דף הבית >> שירה >> אני מקדש מעטָאני מקדש מעטָ

מתכנסִים בּי דְבָרִים

נִדבּקים

נִיתָקים

נָעים

עוצרִים לרגע

מִתבּוננִים

ולא ממש מבינים

קְצת קְדושָה

קְצת קְדֵשָה

והכּל גדוּש גדוּש

כְּמו מרק בכיכר לחם חוּם

כּמו קֵצֶף של קפֶה שחוֹר

מְטפֵס
מציץ
עוצר
מִתבּונן
ושוב עוצֵר

החיים מְקוּדָשים לִי
כּמו עַם
כּמו גוי
קָדוש
קָדוש
קָדוש