דף הבית >> שירה >> בּ ר י א הבּ ר י א ה

אלוהים אוהב אותי
רק אותי
גם אותי
כך אמר לי
כך כּתוּב


כּך בּראתי אותו


ממשיכה
ובוראת
ממְשיכה
וקוראת


כְּבר לא קורעת
כִּמעט
פּחות בּועטת
יותר שותקת
כּך הוא אוהב אותי
כּך אמר לִי
כך כּתוּב
כּך בּראתי אותו
ממְשיכָה
ובוראת