דף הבית >> שירה >> שמשוןשמשון

טול קורָה מבין עיניךָ
הבֶּט
עולם הפוּךְ ראיתָ


הנח להם
לעמודִים


הנח להם
לפלִישתִים


הנח להן
לדְמעות


גם גברים בוכים
? לא סִפרו לך


אל תהייה לי גִבּור
זה כּל כּך ילדותִי
כִּמְעט טִפּשי


? מה, אתה לא רואה


מי יתן
ויגולוּ רחמיךָָ
על כעסיךֶ
ואז תביט


תִּראה
תאמר


עולם ברור ראיתי