דף הבית >> שירה >> אבי מתאבי מת

אבי מת
בעודו בחייו
פניו מבהירים
לילותיו כבר שחורים
מבקש מחילה
פורש מגילה
ואין משיב
פעם ידע
ימים אחרים
נשים אחרות
ואז פשוט מת
הגוף נותר
משוּתק
שותֵק
גורר עצמו
יום אחר יום
בנשימה כבדה
בנשמה אבודה
וזה לא נגמר
וזה לא נגמר
אין מחילה
רק מחלה
ועוד אחת