דף הבית >> שירה >> אבא שלי אבא שלהאבא שלי אבא שלה

לאבי מלאו תשעים
היום
ואבא שלה מת
לפני תשעים
יום
היא לבשה לבן
הדליקה קטורת
מתפללת
לאל שבתוכה
הנזירים גִלגלו
ביניהם
חוט לבן
זמירות עולות ויורדות
מפיהם
מִנחה
מוּנחת
לרגליהם
והפילים חולפים
חיים מאה שנה
ולא ממש
מבינים
גם אנחנו לא