דף הבית >> שירה >> הבּא להורגךָהבּא להורגךָ

הבּא להורְגךָ
הַשְכֵּם לחבּקוֹ
הַשְכֵּם
הטֵה שכֶם


אל תּבוֹשֵש
חבֵּק חזק
חבֵּק רךְ


עֲצום עיניִים
גּע בשמיִים
גּע בּעצמךָ
הוא כְּבר יָבִין
גּם הִיא
ואולי גם אתָה
הבּא להורְגךָ
הַשְכֵּם לחבְּקוֹ
הַשְכֵּם
הַשְכֵּם