דף הבית >> שירה >> כאן ועכשיוכאן ועכשיו

לאט לאט
חוזרים אלי
פניך
הרבה
לפני
גופך
נראה
שיש כפרה
יש מחילה
על חרטה
לא מדברים
גם החיוך
שב
ותופס מקום
בין הלב
לעיניים
מתכוון
לכל מילה
אתה לא שואל
לא מבקש לדעת
רק לגעת
כאן
עכשיו