דף הבית >> שירה >> נפש בהמיתנפש בהמית

נפש בהמית
לוקחת אותי
למטה
מטילה אותי
השמיימה
עושה בי
שְפטים
ואני
לא שופטת
לעיתים
מברכת
מוּתר האדם
מן הבהמה
מוּתר לו
כמוה
כמותה
שניהם
ברוּאי אֵל
שכוּחי אֵל
ומוטב שכך
כשהוא זוכר
הוא כועס
הוא אוסר
השבט בידו
החרון באפו
מוּתר לו