דף הבית >> שירה >> נסה נפשינסה נפשי

נסה נפְשי חתף

נסְקה מִתוכִי

בְּהוּלָה

פּניה אדוֹם חִיוור

אִישוֹניה רֵיקִים

הוֹתִירה גוּפִי

פְּעוּר שָעַר

אדוֹנוֹ נְטשוֹ