דף הבית >> שירה >> אדם בונה לו ביתאדם בונה לו בית

אדם בונה לו בית
מציב דלת
חלון
גדר


פותח....סוגר
פוער עיניים ופה
ושוב סוגר
.ושוב סוגר


מביט בו העץ
מחייך
.ואינו מבין


פְתח, הוא אמר לו
פתח
מביט בו האדם
ואינו מבין
ואינו מבין