דף הבית >> שירה >> שָל נעליךָשָל נעליךָ

שָל נעליךָ
מעל רגליךָ
בּוֹא


שִׂימָנִי כְמָטֶה
על לִיבְּךָ
וחותמְךָ
על בִּטְנִי


אל תזוּז
ימין ושׂמאל
זו הנחלָה
זו המְנוחָה


אין גפן
גם לֹא תּאנָה
רק מטפֵּס עצבָנִי
עושֶה דרכוֹ
למעלָה
וְראשוֹ בשמיִים
פּעם
הייתָה כֹל הארץ
שׂפָה אחת
וּדברים אחדִים


שׂפָה אחת
נותְרָה
אָזוּקָה
לדְברִים הַרְבֶּה
שֶלא
מְחוּבָּרִים
לשוּם דָבָר